Strategija i akcioni plan Maker inicijative u BiH

Blog /

Strategija i akcioni plan Maker inicijative u BiH


Rezultati Maker projekta i konferencije su prezentovani kroz dva strateška dokumenta: Strategiju i Akcioni plan Maker inicijative u BiH.

WORDS

Edin Skaljic
March 06, 2022

Categories


Related stories


Latest stories