Trening 'R&D, inovacije i Maker kultura'

Blog / Trening /

Trening 'R&D, inovacije i Maker kultura'

FabLab Budapest

Digitalna transformacija, ponajprije kroz istraživanje i inovacije, ima uticaj na sve sektore privrede i društva mijenjajući način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Gotovo je nemoguće i pomisliti na mogućnost da se bude konkurentan bez tzv. „ekonomije znanja“, odnosno, ulaganja u istraživanje i razvoj kao kontinuirane inovacije. 


RD Innovation3.png 99.8 KB


Na treningu održanom od strane stručnjaka iz FabLab-a Budimpešta u sklopu projekta 'Maker Movement Establishing in BiH and Strengthening in the Visegrad Region, 2021. – 2022’ podržanom od strane Višegrad Fondacije učesnici su saznali više o ulozi i uticaju Maker kulture na R&D i inovacije, sa fokusom na tzv. „otvorene inovacije“. 

1__Z0PBXGwcv8ACCvWr9-h6A.jpeg 82.7 KB

Kako se danas svi suočavamo sa ograničenjem resursa, koncept štedljive inovacije (frugal innovation) postaje vrlo relevantna za primjenu, posebno u svijetu makers-a koja svoja rješenja najčešće baziraju upravo na ovome. Koncept je nastao na tržištima u razvoju sa svrhom stvaranja inovacija uz ograničene novčane i tehnološke resurse. Minimalna upotreba resursa rezultira ne samo efikasnom uštedom komponenti i lokalnih sirovina, već i stvaranjem jednostavnijeg dizajna, odnosno, proizvoda kroz različite faze njegovog životnog ciklusa. Učesnici su na treningu saznali više i za RepRap projekat (skraćenica za Replicating Rapid Prototyper) kao inicijativu za razvoj 3D printera koji može da printa većinu svojih vlastitih dijelova kao i Thingiverse odličnu online platformu za sve ljubitelje 3D dizajna i 3D printanja. Pored ovoga, predstavljen je i koncept DIDO: Data-in and data-out koji bi kao buduća transformacija trebala dovesti do promjene PITO (Products In Trash Out) urbanog modela.


Latest stories