Suveniri u boci Radović

Info

suveniri, tradicija, poklon, uspomene

Vrijeme proizvodnje
neograničeno
Tipovi fajlova
Minimalna narudžba
neograničena
Pristup radionici
Samo za zaposlene
Klijenti
  • Radimo sa svima
Kapacitet proizvodnje
  • Pojedinačne narudžbe (1-2)
  • Mini serije (100-500)

Mašine

Istorija

Sa aktivnom izradom počeo polovinom 2021.