TOS

Uslovi korištenja

1. Maker.ba je besplatan za korištenje.

Maker.ba je besplatan za korištenje s obzirom na to da vjerujemo da bi trebao da bude dostupan svima i da inspiriše lokalnu proizvodnju.

2. Pošaljite poruku Mejkeru

Mi verificiramo svakog Mejkera te Vam omogućavamo da ga direktno kontaktirate. Ne preuzimamo odgovornost za vrijeme potrebno za odgovore na e-mailove, vrijeme obrade niti za mejkere koji preuzimaju Vaše projekte.

3. Upiti za posao

Mi listiranim Mejkerima dovodimo nove klijente i projekte kroz direktne poruke. Ne preuzimamo odgovornost za broj ili za vrstu primljenih upita. Ukoliko kontinuirano primate irelevantne ponude, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo pokušali da riješimo problem.

4. Creative Commons

Mi volimo kada ljudi dijele naše sadržaje i šire vijesti o tome koliko je brilijantno proizvoditi u svojoj lokalnoj zajednici. Svi naši videi i slike su licencirani od strane Creative Commons.  To znači da imate pravo da koristite i dijelite naše sadržaje, ali morate kreditirati i navoditi link za Maker.ba. Nemate licencu da koristite Maker.ba sadržaje u komercijalne svrhe.

5. IP

Maker.ba je zaštićen te ne dajemo kod za našu web stranicu. Ukoliko pokušavate da napravite stranicu sličnu našoj, molimo Vas da pročitate više o tome kako pokrenuti Maker.ba

Uslovi korištenja za korisnike stranice Maker.ba

Ovi Uslovi se odnose na Vas, korisnika web-stranice i Maker.ba koji je projekat Asocijacije FabLab Bosna i Hercegovina, vlasnika ove web-stranice. Ukoliko se neslažete sa Uslovima korištenja, trebali biste odmah prestati koristiti ovu web-stranicu.

1. Definicije i interpretacije 

U ovom Sporazumu, slijedeći termini imaju navedena značenja:  

“Sadržaj” predstavlja bilo koji tekst, grafiku, sliku, zvuk, video, software, kompilaciju podataka ili bilo kakvu drugu vrstu informacija koja se može pohraniti na računar, koja se pojavljuje ili čini dio ove web-stranice.

“Lista Mejkera” predstavlja digitalni direktorij Mejkera na Web-stranici koji sadrži profile registrovanih korisnika, uključujući i sadržaj za kontakt putem e-maila, te slike, videe, zvukove te informacije o poslovanju registrovanih korisnika. 

“Maker” označava Maker.ba platformu, zajednicu Mejkera.

“Registrovani korisnik/registrovani korisnici” označava bilo koju treću stranu: proizvođača, dobavljača ili drugu kompaniju registriranu na Maker.ba platformi koja ima pristup Listi Mejkera.

“Usluga” predstavlja bilo koje mrežne objekte, alate, usluge ili informacije koje Maker.ba pruža putem web stranice bilo sada ili u budućnosti;

“Sistem” znači bilo koju mrežnu komunikacijsku infrastrukturu koju Maker.ba čini dostupnom putem web stranice bilo sada ili u budućnosti za kontakt sa Registrovanim korisnicima. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: e-poštu, oglasne ploče, i linkove za e-poštu;

“Korisnik” označava bilo koju treću stranu koja pristupa web stranici koja nije angažirana od strane Maker.ba-u, i koja nije Registrovani korisnik; i

“Web stranica” predstavlja web-stranicu sa domenom Maker.ba. (https://maker.ba).

2. Intelektualno vlasništvo

2.1 Sadržaj uključen na web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, grafiku, logotipe, ikone, slike, zvučne isječke, video klipove, kompilacije podataka, izgled stranice, osnovni kod i softver vlasništvo su Maker.ba. Nastavkom korištenja web stranice potvrđujete da je takav materijal zaštićen važećim zakonima Bosne I Hercegovine i Međunarodnim propisima o zaštiti intelektualnog vlasništva i drugim zakonima.

2.2 Možete štampati, reproducirati, kopirati, distribuirati, pohranjivati ili na bilo koji drugi način ponovo koristiti sadržaj sa web stranice za svrhe navedene u tački 4 ovih Pravila i uslova korištenja, i samo u lične ili obrazovne svrhe osim ako nije drugačije naznačeno na web stranici ili osim ako Maker.ba nije dao izričitu pismenu dozvolu za to. Konkretno, slažete se da:

2.2.1 Nećete koristiti sadržaj web stranice u komercijalne svrhe;

2.2.2 Nećete sistematski kopirati Sadržaj sa web stranice u cilju kreiranja ili kompiliranja bilo kojeg oblika sveobuhvatne kolekcije, kompilacije, direktorija ili baze podataka osim ako Vam Maker.ba ne da izričitu pismenu dozvolu za to;

3. Intelektualno vlasništvo treće strane

Kada je izričito naznačeno, određeni Sadržaj i prava intelektualne svojine koja proizilaze iz istog pripadaju trećim stranama.

Taj sadržaj, osim ako je to izričito navedeno, nije pokriven bilo kakvom dozvolom datom klauzulom 2 ovih Odredbi i uslova za korištenje sadržaja sa web stranice.

4. Veze ka drugim web-stranicama

Ova web stranica može sadržavati veze ka drugim stranicama. Osim ako nije izričito navedeno, ove stranice nisu pod kontrolom Maker.ba. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj takvih web stranica i odričemo se odgovornosti za bilo koji i sve oblike gubitka ili štete koji proizlaze iz njihovog korištenja. Uključivanje linka za drugu stranicu na ovoj Web stranici ne podrazumijeva bilo kakvu podršku samim stranicama ili onim koji ih kontrolišu.

5. Veze ka ovoj Web-stranici

Oni koji žele da postave link ka ovoj web stranici na drugim sajtovima mogu to učiniti samo linkom koji vodi na početnu stranicu sajta http://maker.ba bez prethodne dozvole.  Duboko povezivanje (tj. veze do određenih stranica unutar stranice) zahtijeva izričitu dozvolu Maker.ba.

6. Korištenje komunikacijkih kanala i postavljanje sadržaja

6.1 Korištenje našeg Sistema će se obavljati u skladu sa sljedećim pravilima:

6.1.1 ne smijete koristiti nepristojan ili vulgaran jezik;

6.1.2 način na koji se identifikujete ne smije kršiti ove Uslove i odredbe niti bilo koje važeće zakone;

6.1.3 ne smijete se baviti bilo kojim oblikom komercijalnog oglašavanja. Ovo ne zabranjuje spominjanje preduzeća u nepromotivne svrhe, uključujući reference gdje oglašavanje može biti slučajno;

6.1.4 ne smijete se lažno predstavljati kao drugi ljudi, posebno zaposleni i predstavnici Maker.ba ili naših filijala;

6.1.5 ne smijete postavljati materijal koji može sadržavati viruse ili bilo koji drugi softver ili uputstva koja mogu oštetiti ili poremetiti drugi softver, računarski hardver ili komunikacijske mreže; i

6.1.6 ne smijete koristiti naš Sistem za neovlaštenu masovnu komunikaciju kao što je „spam“ ili „junk mail“.

6.2 Potvrđujete da Maker.ba zadržava pravo da nadgleda bilo koju i svu komunikaciju upućenu nama ili učinjenu korištenjem našeg Sistema.

6.3 Da biste koristili web stranicu za kontaktiranje registrovanih korisnika, od Vas se traži da dostavite određene lične podatke. Nastavkom korištenja ove web stranice izjavljujete i garantujete da:

6.3.1 sve informacije koje pošaljete su tačne i istinite; i

6.3.2 održavat ćete sve informacije tačnim i ažuriranim.

6.4 Potvrđujete da Maker.ba može zadržati kopije bilo koje, kao i svih oblika komunikacije upućenih nama ili obavljenih korištenjem našeg Sistema.

6.5 Potvrđujete da sve informacije koje nam pošaljete putem našeg Sistema možemo na bilo koji način izmijeniti i ovim se odričete svog moralnog prava da budete identificirani kao autor takvih informacija.

Sva ograničenja koja biste željeli postaviti na našu upotrebu takvih informacija moraju nam se unaprijed obavijestiti i zadržavamo pravo da odbijemo takve uslove i povezane informacije.

7. Privatnost

7.1 Korištenje Web stranice je regulirano i našom politikom privatnosti koja je uključena u ove odredbe

7.2 Web stranica postavlja kolačiće na vaš računar ili uređaj. Svi detalji o kolačićima koje koristi Web stranica i vaša zakonska prava u vezi s njima uključeni su u našu Politiku privatnosti. Prihvatanjem ovih uslova i odredbi, dajete saglasnost Maker.ba-u da postavi kolačiće na vaš računar ili uređaj. Molimo pročitajte informacije sadržane u Politici privatnosti prije prihvatanja.

7.3 Ako želite da odustanete od postavljanja kolačića na vaš računar ili uređaj, prilagodite postavke Vašeg internet pretraživača kako biste zabranili kolačiće na način koji je detaljno opisan u meniju pomoći Vašeg internet pretraživača. Možda ćete željeti i da izbrišete kolačiće koji su već postavljeni. Za uputstva o tome kako da to uradite, pogledajte meni pomoći Vašeg internet pretraživača.

8. Odricanja od odgovornosti

8.1 Maker.ba ne daje nikakvu garanciju niti garantuje da će web stranica ispuniti Vaše zahtjeve, da će biti zadovoljavajućeg kvaliteta, da će biti prikladna za određenu svrhu, da neće kršiti prava trećih strana, da će biti kompatibilna sa svim sistemima, da će biti bezbjedna i da će sve dostavljene informacije biti tačne. Ne garantujemo za bilo kakve specifične rezultate korištenja naših usluga.

8.2 Maker.ba ne daje nikakvu garanciju da će usluge koje pružaju Registrovani korisnici ispuniti Vaše zahtjeve, da će biti zadovoljavajućeg kvaliteta, da će biti pogodne za određenu svrhu, da neće kršiti prava trećih lica, i da će sve dostavljene informacije biti tačne.  

8.3 Nijedan dio ove web stranice nije namijenjen u svrhu davanja savjeta i na sadržaj ove web stranice ne treba se oslanjati prilikom donošenja bilo kakvih odluka ili poduzimanja bilo kakve radnje bilo koje vrste..

8.4 Iako su uloženi svi napori da se osigura da svi opisi usluga dostupnih od Registrovanih korisnika odgovaraju stvarnim dostupnim uslugama, Maker.ba nije odgovoran za bilo kakve varijacije od ovih opisa.

8.5 Iako su uloženi svi napori da se osigura da su sve informacije u svakoj Listi Mejkera istinite i tačne u vrijeme objavljivanja, Maker.ba nije odgovoran za bilo koju netačnu izjavu.

8.6 Dok Maker.ba ulaže razumne napore kako bi osigurao da je web stranica sigurna i bez grešaka, virusa i drugog zlonamjernog softvera, svim korisnicima se savjetuje da preuzmu odgovornost za svoju sigurnost, sigurnost svojih ličnih podataka i svojih računara.

9. Dostupnost web stranice i modifikacije

9.1 Usluga se pruža „kao što jeste“ i na osnovu „kako je dostupno“. Ne dajemo garanciju da će Usluga biti bez kvarova i/ili grešaka.  U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, ne dajemo garancije (izričite ili implicirane) o prikladnosti za određenu svrhu, tačnosti informacija, kompatibilnosti i zadovoljavajućem kvalitetu.

9.2 Maker.ba ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav poremećaj ili nedostupnost web stranice koji su rezultat vanjskih uzroka uključujući, ali ne ograničavajući se na, kvar opreme pružatelja internet usluga, kvar opreme hosta, kvar komunikacijske mreže, nestanak struje, prirodne događaje, posljedice rata ili pravna ograničenja i cenzuru.

9.3 Maker.ba zadržava pravo da izmijeni, suspendira ili ukine bilo koji dio (ili cijelu) web stranicu uključujući, ali ne ograničavajući se na, dostupne proizvode i/ili usluge. Ovi Uslovi i odredbe će se i dalje primjenjivati na bilo koju modificiranu verziju web stranice osim ako nije izričito drugačije navedeno.

10. Ograničenje odgovornosti

10.1 U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Maker.ba ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak ili štetu, predvidivu ili na neki drugi način, uključujući bilo koju indirektnu, posljedičnu, posebnu ili primjernu štetu koja proističe iz korištenja web stranice ili bilo koje informacije sadržane na njoj. Korisnici trebaju biti svjesni da koriste web stranicu i njen sadržaj na vlastitu odgovornost.

10.2 Maker.ba ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak ili štetu, predvidljivu ili na neki drugi način, uključujući bilo koju indirektnu, posljedičnu, posebnu ili primjernu štetu koja proizlazi iz angažmana Korisnika sa Registrovanim korisnikom. Korisnici trebaju biti svjesni da kontaktiraju i stupaju u kontakt s Registrovanim korisnikom na vlastitu odgovornost.

10.3 Iako su uloženi svi napori da se osigura da se ove Odredbe i uslovi striktno pridržavaju relevantnih zakonskih odredbi, u slučaju da se utvrdi da je bilo koji od ovih uslova nezakonit, nevažeći ili na drugi način neprovediv, taj uslov je da se smatra odvojenim od ovih Odredbi i uslova i neće uticati na valjanost i primjenjivost preostalih uslova. Ovo će se primjenjivati samo u jurisdikcijama gdje je određena klauzula nezakonita.

11. Bez odricanja

U slučaju da bilo koja strana u ovim Uslovima i odredbama ne iskoristi bilo koje pravo ili pravni lijek sadržan u njima, ovo se neće tumačiti kao odricanje od tog prava ili pravnog lijeka.

12. Prethodni uslovi i odredbe

U slučaju bilo kakvog sukoba između ovih Odredbi i uslova i bilo koje prethodne verzije istih, odredbe ovih Odredbi i uslova će imati prednost osim ako nije izričito drugačije navedeno.

13. Komunikacije

13.1 Sva obavještenja/komunikacije će nam biti dostavljena ili poštom u naše prostorije (vidi adresu iznad) ili putem e-pošte na [email protected]. Takvo obavještenje će se smatrati primljenim danom preuzimanja pošiljke, danom primanja e-mail pošte, ako je e-mail primljen u cijelosti radnim danom ili prvog narednog radnog dana ako je e-mail poslan vikendom ili državnim praznikom.

13.2 Maker.ba Vam može s vremena na vrijeme poslati informacije o našim proizvodima i/ili uslugama. Ako ne želite da primate takve informacije, kliknite na “Otkaži pretplatu” u bilo kojem biltenu ili nam pišite direktno. 

14. Zakon i nadležnost

Ovi Uslovi i odredbe i odnos između Vas i Maker.ba će se regulisati i tumačiti u skladu sa Zakonom Bosne i Hercegovine i Maker.ba i Vi se slažete da ćete se podvrgnuti isključivoj nadležnosti sudova Bosne i Hercegovine.

Uslovi korištenja za registrovane korisnike stranice Maker.ba

Ovaj ugovor se primjenjuje između Vas, Registrovanog korisnika ove web stranice i Maker.ba, vlasnika ove web stranice. Smatra se da vaš pristanak da se pridržavate ovih odredbi i uslova i da budete vezani za njih nastaje tako što naznačite da potvrđujete dole navedene odredbe i uslove. Ako se ne slažete da budete vezani ovim uslovima i odredbama, trebali biste odmah prestati koristiti web stranicu.

1. Definicije i tumačenje

U ovom Ugovoru sljedeći izrazi će imati sljedeća značenja:  

“Sadržaj” označava bilo koji tekst, grafiku, slike, audio, video, softver, kompilacije podataka i bilo koji drugi oblik informacija koji se može pohraniti na računaru koji se pojavljuje na ili čini dio ove web stranice;

“Lista Mejkera” znači digitalni fabrički direktorij na web stranici koji sadrži profile Registrovanih korisnika, uključujući web-bazirane kontaktne objekte, slike, video, audio i informacije o poslovanju Registrovanog korisnika;

“Maker.ba” znači Maker.ba Ltd, označava Maker.ba platformu u vlasništvu Asocijacije FabLab Bosna i Hercegovina.

“Registrovani korisnik/ci” označava bilo kojeg trećeg proizvođača, dobavljača ili drugu kompaniju koja je registrovana u Maker.ba-u, na listi mejkera, pristupa web stranici i nije zaposlena u Maker.ba-u i ne djeluje u toku svog zaposlenja; 

“Usluga” zajedno označava sve mrežne objekte, alate, usluge ili informacije koje Maker.ba čini dostupnim putem web stranice bilo sada ili u budućnosti;

“Sistem” znači bilo koju mrežnu komunikacijsku infrastrukturu koju Maker.ba čini dostupnom putem web stranice bilo sada ili u budućnosti. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, e-poštu zasnovanu na webu, oglasne ploče, objekte za ćaskanje uživo i linkove za e-poštu;

“Korisnik” znači bilo koju treću stranu koja pristupa web stranici, a koja nije zaposlena u Maker.ba-u i koja ne djeluje u toku svog radnog odnosa i nije Registrovani korisnik; i

“Web stranica” znači web stranicu sa domenom Maker.ba

2. Intelektualno vlasništvo

2.1 Sadržaj uključen na web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, grafiku, logotipe, ikone, slike, zvučne isječke, video klipove, kompilacije podataka, izgled stranice, osnovni kod i softver vlasništvo su Maker.ba. Nastavkom korištenja web stranice potvrđujete da je takav materijal zaštićen važećim zakonima Bosne I Hercegovine i Međunarodnim propisima o zaštiti intelektualnog vlasništva i drugim zakonima.

2.2 Možete štampati, reproducirati, kopirati, distribuirati, pohranjivati ili na bilo koji drugi način ponovo koristiti sadržaj sa web stranice za svrhe navedene u tački 4 ovih Pravila i uslova korištenja, i samo u lične ili obrazovne svrhe osim ako nije drugačije naznačeno na web stranici ili osim ako Maker.ba nije dao izričitu pismenu dozvolu za to. Konkretno, slažete se da:

2.2.1 Nećete koristiti sadržaj web stranice u komercijalne svrhe;

2.2.2 Nećete sistematski kopirati Sadržaj sa web stranice u cilju kreiranja ili kompiliranja bilo kojeg oblika sveobuhvatne kolekcije, kompilacije, direktorija ili baze podataka osim ako Vam Maker.ba ne da izričitu pismenu dozvolu za to;

3. Intelektualno vlasništvo treće strane

Kada je izričito naznačeno, određeni Sadržaj i prava intelektualne svojine koja proizilaze iz istog pripadaju trećim stranama.

Taj sadržaj, osim ako je to izričito navedeno, nije pokriven bilo kakvom dozvolom datom klauzulom 2 ovih Odredbi i uslova za korištenje sadržaja sa web stranice.

4. Veze ka drugim web stranicama

Ova web stranica može sadržavati veze ka drugim stranicama. Osim ako nije izričito navedeno, ove stranice nisu pod kontrolom Maker.ba-a ili naših fijala. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj takvih web stranica i odričemo se odgovornosti za bilo koji i sve oblike gubitka ili štete koji proizlaze iz njihovog korištenja. Uključivanje veze na drugu stranicu na ovoj web stranici ne podrazumijeva bilo kakvu podršku samih stranica ili onih koji ih kontrolišu.

5. Veze ka ovoj web stranici

Oni koji žele da postave link ka ovoj web stranici na drugim sajtovima mogu to učiniti samo linkom koji vodi na početnu stranicu sajta http://maker.ba bez prethodne dozvole. Hyperlinking (tj. veze do određenih stranica unutar stranice) zahtijeva izričitu dozvolu Maker.ba. Registrovani korisnici mogu postaviti link na svoju stranicu u Listi Mejkera na svojoj vlastitoj web stranici bez prethodne dozvole.

6. Upotreba komunikacijskih sredstava i postavljanje sadržaja

6.1 Kada koristite web stranicu uključujući i ako šaljete sadržaj na web stranicu, trebate to učiniti u skladu sa sljedećim pravilima:

6.1.1 ne smijete koristiti nepristojan ili vulgaran jezik;

6.1.2 ne smijete slati sadržaj koji je nezakonit ili na neki drugi način nepoželjan. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, sadržaj koji je uvredljiv, prijeteći, uznemiravajući, klevetnički, ageistički, seksistički ili rasistički;

6.1.3 ne smijete slati Sadržaj koji ima za cilj promoviranje ili podsticanje nasilja;

6.1.4 ne smijete postavljati veze na druge web stranice koje sadrže bilo koji od gore navedenih tipova sadržaja;

6.1.5 način na koji se identificirate ne smije kršiti ove Uslove i odredbe ili bilo koje važeće zakone;

6.1.6 ne smijete se baviti bilo kojim oblikom komercijalnog oglašavanja. Ovo ne zabranjuje spominjanje preduzeća u nepromotivne svrhe, uključujući reference gdje oglašavanje može biti slučajno;

6.1.7 ne smijete se lažno predstavljati kao druge osobe, posebno zaposlenici i predstavnici Maker.ba ili naših povezanih lica;

6.1.8 ne smijete dostavljati materijal koji može sadržavati viruse ili bilo koji drugi softver ili uputstva koja mogu oštetiti ili poremetiti drugi softver, računarski hardver ili komunikacijske mreže; i

6.1.9 ne smijete koristiti naš Sistem za neovlaštenu masovnu komunikaciju kao što je “spam” ili “junk mail”.

6.2 Potvrđujete da Maker.ba zadržava pravo nadzirati bilo koju i svu komunikaciju upućenu nama ili obavljenu preko našeg Sistema.

6.3 Da biste koristili web stranicu kao registrovani korisnik, od Vas se traži da dostavite određene lične podatke. Daljnjim korištenjem ove web stranice Vi to izjavljujete i garantujete

6.3.1 sve informacije koje pošaljete su tačne i istinite; i

6.3.2 održavat ćete sve informacije tačnim i ažuriranim.

6.4 Slanjem i postavljanjem sadržaja garantujete i izjavljujete da ste autor takvog sadržaja ili da ste stekli sva odgovarajuća prava i/ili dozvole za korištenje sadržaja na ovaj način. Maker.ba ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje prava trećih lica takvim Sadržajem. Nadalje, odričete se svih moralnih prava na Sadržaj da budete imenovani kao njegov autor i dajete Maker.ba trajnu licencu za modificiranje Sadržaja prema potrebi za njegovo uključivanje na web stranicu. Maker.ba ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje prava trećih lica takvim Sadržajem.

6.5 Maker.ba neće biti odgovoran ni na koji način ili ni pod kojim okolnostima za bilo kakav gubitak ili štetu koju možete pretrpjeti kao rezultat takvog Sadržaja, niti za bilo kakve greške ili propuste u Sadržaju. Korištenje i oslanjanje na takav sadržaj je u potpunosti na Vaš rizik.

6.6 Osim ako Registrovani korisnik ne obavijesti Maker.ba drugačije, prije objavljivanja, u pisanoj formi, a Maker.ba se složi sa bilo kojim uslovima ili ograničenjima, sav dostavljen sadržaj je za objavljivanje na web stranici i druge vrste upotrebe koje Maker.ba može smatrati prikladnim na trajnoj osnovi bez naknade.

6.7 Potvrđujete da Maker.ba može zadržati kopije bilo koje i svih komunikacija upućenih nama ili korištenjem našeg Sistema.

7. Raskid i/ili suspenzija

7.1 U slučaju da se bilo koja od prethodnih odredbi ne poštuje, Maker.ba zadržava pravo obustaviti ili ukinuti vaš pristup Servisu. Registrovani korisnici kojima je na ovaj način zabranjen pristup ne smiju pokušati koristiti web stranicu pod bilo kojim drugim imenom ili korištenjem akreditiva za pristup drugog Registrovanog korisnika, sa ili bez dozvole tog Registrovanog korisnika.

7.2 Maker.ba može u bilo koje vrijeme, prema vlastitom nahođenju, ukinuti ili suspendirati profil registrovanog korisnika.

8. Privatnost

8.1 Korištenje web stranice je također regulirano našom politikom privatnosti koja je uključena u ove odredbe.  

8.2 Web stranica postavlja kolačiće na Vaš računar ili uređaj. Puni detalji kolačića koje koristi web stranica i vaša zakonska prava u vezi s njima uključeni su u našu Politiku privatnosti. Prihvatanjem ovih uslova, dajete saglasnost Maker.ba za postavljanje kolačića na vaš računar ili uređaj.  

8.3 Ako želite da odustanete od našeg postavljanja kolačića na vaš računar ili uređaj, molimo "prilagodite postavke Vašeg internet pretraživača da ograničite kolačiće kako je opisano u meniju pomoći Vašeg internet pretraživača". Možda ćete poželjeti da izbrišete kolačiće koji su već postavljeni. Za uputstva o tome kako da to uradite, pogledajte meni pomoći Vašeg internet pretraživača.

9. Odricanje od odgovornosti

9.1 Maker.ba ne garantuje da će web stranica zadovoljiti Vaše zahtjeve, da će biti zadovoljavajuće kvalitete, da će biti prikladna za određenu namjenu, da neće kršiti prava trećih lica, da će biti kompatibilna sa svim sistemima, da će biti sigurna i da će sve dostavljene informacije biti tačne. Ne garantujemo za bilo kakve konkretne rezultate korištenja naših usluga.

9.2 Nijedan dio ove web stranice nije namijenjen da predstavlja savjet i na sadržaj ove web stranice ne treba se oslanjati prilikom donošenja bilo kakvih odluka ili poduzimanja bilo kakve radnje bilo koje vrste.

9.3 Iako su uloženi svi napori da se osigura da su sve informacije u Listi Mejkera i tačne u trenutku objavljivanja, Maker.ba nije odgovoran za bilo kakvu netačnu izjavu datu u Listi Mejkera. Odgovornost Registrovanog korisnika je da obavijesti Maker.ba o svim promjenama, ažuriranjima ili netačnim informacijama sadržanim u Listi Mejkera u vezi sa njihovom kompanijom i/ili uslugama

9.4 Iako Maker.ba poduzima razumne napore da osigura da web stranica bude sigurna i bez grešaka, virusa i drugog zlonamjernog softvera, svim korisnicima se savjetuje da preuzmu odgovornost za svoju sigurnost, sigurnost svojih ličnih podataka i svojih računara.

10. Dostupnost web stranice i modifikacije

10.1 Usluga se pruža „kao što jeste“ i na osnovu „kako je dostupno“. Ne dajemo garanciju da će Usluga biti bez kvarova i/ili grešaka. U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, ne dajemo garancije (izričite ili implicirane) o prikladnosti za određenu svrhu, tačnosti informacija, kompatibilnosti i zadovoljavajućem kvalitetu.

10.2 Maker.ba ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav poremećaj ili nedostupnost web stranice uzrokovane vanjskim uzrocima uključujući, ali ne ograničavajući se na, kvar opreme pružatelja internet usluge, kvar opreme hosta, kvar komunikacijske mreže, nestanak struje, prirodne događaje, ratna dejstva ili zakonska ograničenja i cenzuru.

10.3 Maker.ba zadržava pravo izmjena, suspenzija ili ukidanje bilo kojeg dijela (ili cijele) web stranice uključujući, ali ne ograničavajući se na, dostupne proizvode i/ili usluge. Ovi Uslovi i odredbe će se dalje primjenjivati na bilo kojoj modificiranoj verziji web stranice osim ako nije drugačije navedeno.

11. Ograničenje odgovornosti

11.1 U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Maker.ba ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak ili štetu, predvidivu ili na neki drugi način, uključujući bilo koju indirektnu, posljedičnu, posebnu ili primjernu nastalu štetu korištenjem web stranice ili bilo koje informacije sadržane na njoj. Registrovani korisnici trebaju biti svjesni da koriste web stranicu i njen sadržaj na vlastitu odgovornost.

11.2 Maker.ba ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak ili štetu, predvidivu ili drugu, uključujući bilo koju indirektnu, posljedičnu, posebnu ili primjernu štetu koja proizlazi iz bilo kakvog angažmana između Registrovanog korisnika i Korisnika web stranice.

11.3 Iako su uloženi svi napori da se osigura da se ovi uslovi i odredbe striktno pridržavaju relevantnih zakonskih odredbi u slučaju da se utvrdi da je bilo koji od ovih uslova nezakonit, nevažeći ili na drugi način neprovediv, taj uslov je smatra se odvojenim od ovih odredbi i uslova i neće uticati na valjanost i primenljivost preostalih odredbi i uslova. Ovo će se primjenjivati samo u jurisdikcijama gdje je određena klauzula nezakonita.

12. Bez odricanja

U slučaju da bilo koja strana u ovim Uslovima i odredbama ne iskoristi bilo koje pravo ili pravni lijek sadržan u njima, ovo se neće tumačiti kao odricanje od tog prava ili pravnog lijeka.

13. Komunikacije

13.1 Sva obavještenja/komunikacije će nam biti dostavljena ili poštom u naše prostorije (vidi adresu iznad) ili putem e-pošte na [email protected]. Takvo obavještenje će se smatrati primljenim danom preuzimanja pošiljke, danom primanja e-mail pošte, ako je e-mail primljen u cijelosti radnim danom ili prvog narednog radnog dana ako je e-mail poslan vikendom ili državnim praznikom.

13.2 Maker.ba Vam može s vremena na vrijeme poslati informacije o našim proizvodima i/ili uslugama. Ako ne želite da primate takve informacije, kliknite na “Otkaži pretplatu” u bilo kojem biltenu ili nam pišite direktno. 

14. Zakon i nadležnost

Ovi Uslovi i odredbe i odnos između Vas i Maker.ba će se regulisati i tumačiti u skladu sa Zakonom Bosne i Hercegovine i Maker.ba i Vi se slažete da ćete se podvrgnuti isključivoj nadležnosti sudova Bosne i Hercegovine.