Mejker

Napravili smo najveći FabLab u region

.

Zajedno ćemo napraviti najveću zajednicu mejkera u BiH

Maker BiH je inicijativa koju je pokrenulo Udruženje FabLab BiH sa željom da se aktivira mejker zajednica i pruži podrška mejkerima u pristupu svim potrebnim alatima i resursima za što bolje predstavljanje njihovih potencijala tržištu i javnosti, a sve s ciljem da podstaknemo ekonomski razvoj i start-up scenu te da bi povećali zainteresovanost za STEM područja nauke u BiH.


Kako je sve počelo?

Uvidjeli smo da postoje prepreke i izazovi u pronalasku radionica koje mogu izraditi razne vrste prototipova, kao i manjak pristupa naprednim radionicama, a uz to je postalo evidentno da se jaz između tržišne potražnje i obrazovane/kvalifikovane radne snage rapidno povećava . Na prostoru BiH prisustvo mejkera je uglavnom disperzirano i na individualnom nivou, bez ekosistema i bez podrške, uz dodatni problem neprepoznavanja uloge mejkera i njihovih prava u poslovnom i pravnom sistemu. Saznavši za MIT inicijativu pokretanja makerspaces (radionica) širom svijeta, zadnjih 5-6 godina smo posvetili stvaranju mreže i izgradnji lokalnih i regionalnih mostova. Godine 2020. na početku pandemije, odlučili smo da napravimo i otvorimo prvi oficijelni FabLab u BiH, koji je ubrzo postao najveći u regionu. Naše vizije i projekti ne prestaju ovdje... Imamo puno ideja i želju da proširimo Maker i Fab mrežu u čitavoj BiH.

Zašto?

Maker kultura se smatra predvodnikom nove industrijske revolucije i demokratizacijom inovacija zbog svoje povezanosti s modernim alatima za digitalnu fabrikaciju. Osnovni princip ovog pokreta je da bi svako trebao imati pristup alatima i znanju koje je neophodno da bi nešto stvorili. Mejkeri su osobe koje dolaze iz raznih disciplina te sa raznovrsnim obrazovanjem, iskustvom i vještinama. Nauka i poduzetništvo, koji su u srži maker kulture, otvaraju mogućnosti kojima bi se problemi mladih, ali i ostalih u BiH mogli početi rješavati. Maker inicijativa je u jedinstvenoj poziciji da poveća popularnost nauke, stvaralaštva i sticanja novih vještina u zemlji.

Šta smo uradili?

Pokrenuli smo prvu lokalnu maker platformu koja pruža usluge svim postojećim i potencijalnim mejkerima u Bosni i Hercegovini za prezentaciju njihovih usluga, proizvoda, projekata i potencijala, kao i mogućnost klasterizacije i povezivanja s ostalim mejkerima, tržištem i drugim mogućnostima za razvoj njihovih aktivnosti. Platforma je besplatna, kolaborativna i otvorena za sve zainteresirane.

Za koga?

Platforma je za svakog zainteresiranog, mejkera ili potrošača/kupca/klijenta – nebitno da li je u pitanju izrada željenog predmeta, dizajna, prezentacija proizvoda ili povezivanje s kompanijama koje su zainteresirane za outsourcing. Maker pomaže da više saznate o ponudi i kapacitetima mejkera – ostalo je sve na Vama.

Kako možete koristiti platformu?

Maker platformu možete pretraživati prema lokaciji, mašinama, materijalu, procesu, proizvodu ili nazivu mejkera, kako biste pronašli odgovarajućeg mejkera koji Vam može pomoći da ostvarite svoje ideje, ispunite svoje potrebe ili da se direktno povežete sa mejkerom zbog poslovnih mogućnosti.

Inicijacijski projekat

uspostava Maker pokreta u BiH

Podrškom od strane Višegrad Fondacije, udruženje FabLab je dobilo priliku da realizuje maker inicijativu sa prethodno uspostavljenim partnerstvima sa organizacijama iz Višegrad grupe: Robisz.to Association (Poljska), FabLab Budapest (Mađarska), AGNICOLI (Slovačka), Make more (Češka Republika) i zajednički implementira projekat pod nazivom 'Maker Movement Establishing in BiH and Strengthening in the Visegrad Region, 2021. - 2022.’Septembar 2020.

Uspostavljen prvi oficijelni FabLab u BiH, najveća maker laboratorija u BiH.

mejker zajednica

Decembar 2020.

FabLab uspostavlja partnerstva sa organizacijama u području aditivnih tehnologija iz Češke Republike, Slovačke, Poljske i Mađarske s namjerom da zajednički rade na maker inicijativi u BiH i jačanju maker zajednica u svojim zemljama (zastupljenost FabLab-ova/makerspace-ova mnogo manja u odnosu na ostala područja u Evropi i svijetu).

mejker zajednica

Oktobar 2021.

FabLab započinje sa implementacijom projekta 'Maker Movement Establishing in BiH and Strengthening in the Visegrad Region, 2021. - 2022.' u partnerstvu sa organizacijama i stručnjacima iz Višegrad grupe.

mejker zajednica

Novembar 2021.

Trening o ključnim komponentama Maker pokreta, kao što su Uvođenje predmeta o Maker kulturi na univerzitetima, IT sistemi u Maker pokretu, Organizacija Maker Faire-a, R&D i Inovacije, Privlačenje i zadržavanje volontera, Maker edukacija, Zaštita intelektualnog vlasništva mejkera.

mejker zajednica

Decembar 2021.

Izrada prve maker strategije i akcionog plana za njenu implementaciju uz podršku stručnjaka iz kompanije Prusa i partnerske organizacije Make:More.

mejker zajednica

Mart 2022.

Konferencija o Maker inicijativi u Sarajevu.

mejker zajednica

Maj 2022.

Prvi Maker Faire u Bosni i Hercegovini.

mejker zajednica