Futures Makerspace Donji Vakuf

Futures Makerspace Donji Vakuf

Donji Vakuf

Futures Makerspace je prostor koji, uz mentorsku podršku, modernu tehničku opremu i edukativne aktivnosti, pruža mladima mogućnost da u kolaborativnoj radnoj sredini savladavaju nove vještine, uče, inoviraju i razvijaju biznis ideje - a sve u cilju doprinosa rješavanja lokalnih i globanih problema.

Tip

Makerspace, Udruženje, and Edukativni

Industrijsko područje

Zaposlenika

10

Regioni
Adresa

770 slavne brdske brigade

Website

Kontakt

+38762012999

Društvene mreže

Azra Hadžiemrić | Koordinator - FMS Donji Vakuf

[email protected]

Info

Vrijeme proizvodnje
Tipovi fajlova
Minimalna narudžba
Pristup radionici
Klijenti
  • Radimo sa svima
Kapacitet proizvodnje

Materijali

Proizvodni procesi

Mašine

Proizvodi

Istorija