Pokrenuta Maker inicijativa u BiH

Blog /

Pokrenuta Maker inicijativa u BiH

 Mnogi su pozitivni primjeri maker aktivnosti koje su u prošlosti pomogle u rješavanju urgentnih problema širom svijeta. Jedni od primjera su izrada zaštitne opreme u vrijeme COVID-19 pandemije i pokretanje globalne e-NABLE zajednice digitalnih volontera koji pomoću 3D printera  izrađuju pristupačnu protetiku gornjih ekstremiteta. Iako prisutni na području BiH, njihova prepoznatljivost i uticaj na razvoj ekonomije dosad, nažalost, nije dovoljno priznato, kako od strane pravnog sistema na isti način i od šire javnosti u BiH.

Kako bi se uspostavila maker zajednica u BiH, i riješio problem njihove razjedinjenosti i individualnog načina rada, u oktobru 2021. pokrenuta je maker inicijativa od strane vodećeg makerspace-a u BiH, FabLab-a BiH, kroz projekt 'Maker Movement Establishing in BiH and Strengthening in the Visegrad Region, 2021. - 2022.' uz podršku Višegrad Fondacije i u partnerstvu sa organizacijama i stručnjacima iz Višegrad grupe: Robisz To Association (Poljska), FabLab Budapest (Mađarska), AGNICOLI (Slovačka), Make more (Češka Republika). Maker inicijativa kao jedan od ciljeva ima demokratizaciju inovacija i proizvodnju ohrabrujući makere i ostale zainteresirane da koriste nove tehnologije za razmjenu ideja, razvoj prototipova i proizvodnju proizvoda na lokalnom nivou. Na ovaj način namjera aktivno sudjelovanje u rješavanju nacionalnih izazova poput visoke stope nezaposlenosti mladih ljudi, nedostatka vještina, nekvalitetnog poslovnog ambijenta.

U nizu aktivnosti u sklopu navedenog projekta koje su obilježili protekli, a privući će pažnju šire javnosti u budućem periodu, ističu se upostava maker.ba platforme, treninzi sprovedeni sa partnerima u projektu, i najava konferencije o samoj maker inicijativi početkom marta 2022. godine.

''Projekt će rezultirati uspostavljanjem maker zajednice u BiH što će, siguran sam, potaknuti razvoj poduzetničke scene, inovacija, dodatnog obrazovanja, zapošljavanja, te povezivanje makera sa lokalnim i internacionalnim kontaktima. Ono što je trenutno možda najveći izazov jeste neprepoznata uloga makera u zakonima oba entiteta, jer je zbog samog njihovog poslovanja, uključujući pristup investicijama i finansijama, ključno i formalno priznanje njihove kritične uloge u bh. privredi. Pozivamo kreatore zakona, u koordinaciji sa Maker zajednicom BiH, da aktivno podrže i ojačaju njihovu mrežu i djelovanje.'' Edin Škaljić, direktor Fabab BiH


Svim ovim aktivnostima, ali i drugim koje su planirane u sklopu Projekta, maker.ba svojim korisnicima garantuje vrlo zanimljiv period koji će doprinijeti njihovoj ulozi u BiH.
 
242174727_220575960108922_2068305720422555873_n.jpg 394 KB


WORDS

neko nekicc
September 06, 2021

Categories


Related stories


Latest stories